NIEUWBOUW / VERBOUW CLUBGEBOUW

Tijdens de ledenvergadering van 12 september 2018 heeft het Hoofdbestuur toestemming van de leden gekregen om een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van de bouw van een nieuw clubgebouw en naar de haalbaarheid van verbouw van het bestaande clubgebouw.

Om deze reden is door het Hoofdbestuur op 11 oktober 2018 een commissie geïnstalleerd, geheten ‘Onderzoekscommissie Nieuwbouw-Verbouw Clubgebouw vv Vroomshoopse Boys’.

De opdracht die de Onderzoekscommissie van het Hoofdbestuur heeft gekregen luidt als volgt (betreft volledige tekst):

In de bestuursvergadering van 11 oktober 2018 heeft het Hoofdbestuur van de vv Vroomshoopse Boys de volgende onderzoeksopdracht geformuleerd voor de ‘Onderzoekscommissie Nieuwbouw-Verbouw Clubgebouw vv Vroomshoopse Boys’:

De Onderzoekscommissie stelt een onderzoek in naar de haalbaarheid van de bouw van een nieuw clubgebouw en naar de haalbaarheid van verbouw van het bestaande clubgebouw. Dit onderzoek richt zich in ieder geval op de volgende punten:

 • het in kaart brengen van het Programma van Wensen van de huidige gebruikers van het clubgebouw;
 • het maken van structuurontwerpen voor het clubgebouw op basis van het Programma van Wensen van de huidige gebruikers;
 • het onderzoeken van de benodigde financiële middelen, die nodig zijn voor de nieuwbouw en de verbouw van het clubgebouw;
 • het onderzoeken van de subsidiemogelijkheden voor de nieuwbouw en de verbouw van het clubgebouw;
 • het onderzoeken van de inzet van potentiële sponsoren;
 • het onderzoeken van de inzet van vrijwilligers (uitgangspunt is de opgave als verstrekt met de gehouden enquête);
 • het zorg dragen voor actieve communicatie naar en het Hoofdbestuur en de leden van de vv Vroomshoopse Boys.

Streefdatum voor het leveren van het advies voor het onderzoek naar de nieuwbouw en de verbouw van het clubgebouw aan het Hoofdbestuur van de vv Vroomshoopse Boys is 1 mei 2019.

Voorts wordt de Onderzoekscommissie om advies gevraagd m.b.t. de (financiële) haalbaarheid van uitbreiding van de kleedkameraccommodatie van de Omnivereniging Sportlust en vv Vroomshoopse Boys, met 2 kleedkamers.

De Onderzoekscommissie kent de volgende samenstelling:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Lid Aspecten Bouw
 • Lid Aspecten Sponsoring
 • Lid Aspecten Subsidie
 • Lid Algemeen Adjunct

Organisatie


Harm Nieboer
Voorzitter

Tomas Weits
Secretaris

Jan Cees Kaas
Penningmeester

Tony Kleinjan
Lid aspecten bouw

Hans Schrijver
Lid aspecten sponsoring

Harry Lantink
Lid algemeen adjunct

Ad-Hoc
Lid aspecten subsidie

Contact

De contacten met de Onderzoekscommissie verlopen via de voorzitter en/of secretaris.

De contactgegevens zijn:

Overig nieuws

16 februari 2019 Bouwkostenonderzoek kleedkamers Lees nieuws...
11 december 2018 Programma van Wensen (11 december 2018) Lees nieuws...
28 november 2018 Inspectie Clubgebouw-Hoofdtribune-Omroepcabine (28 november 2018) Lees nieuws...
08 november 2018 Het Vitale Sportpark (8 november 2018) Lees nieuws...
29 oktober 2018 Gesprek Marijn Klok, verenigingsadviseur KNVB (29 oktober 2018) Lees nieuws...

Downloads

Van informatie, documenten, brochures, folders e.d., die relevant zijn voor de ontwikkelingen rondom het clubgebouw en is vastgesteld dat deze kunnen worden gedeeld, zijn de downloads (‘links’) onderstaand beschikbaar.

Download hier de presentatie van de nieuwbouw/verbouw clubgebouw
Van idee naar werkelijkheid
Kwaliteitsnormen club en kleedgebouw
De voordelen en praktische kanten van teamlocks