Lid worden

Nieuwe (jeugd)aanmeldingen bij de Vroomshoopse Boys

De jeugd van de Vroomshoopse Boys is de afgelopen jaren flink gegroeid.
Het is elk jaar een uitdagende puzzel om alle spelers in te delen en een plek te geven waarin ze op hun eigen niveau kunnen voetballen en plezier beleven.

De nieuwe teams worden jaarlijks in Juni geplubliceerd en de deadline van inschrijving voor nieuwe leden
is jaarlijks eind Mei. De procedure voor jeugd aanmeldingen die binnenkomen na deze deadline is als volgt:

Aanmeldprotocol: 

 • De jeugdcoördinator van de betreffende leeftijdscategorie gaat in overleg met de leiders/trainers van de nieuwe teams kijken of er plek is op het niveau van de nieuwe aanmelding 
 • Het clubbeleid is dat we spelers altijd op niveau selecteren. Indien dit niet lukt door bepaalde factoren zal er in overleg met de trainers/leiders gekeken worden naar de best mogelijke indeling. 
 • Indien er geen plek is proberen we altijd de mogelijkheid te bieden dat de nieuwe aanmelding wel kan meetrainen met een team, maar dan is het meespelen van wedstrijden niet mogelijk 

De speler komt in dit geval op een wachtlijst totdat: 

 • Er een plek vrijkomt doordat er bv. een andere speler stopt 
 • Er genoeg nieuwe aanmeldingen zijn om een compleet nieuw team op te zetten en in te schrijven 
 • Uiteraard behoudt het (jeugd)bestuur zich het recht voor om uitzonderingen te maken als een bepaalde situatie daar aanleiding toe geeft. 

Algemene info jeugd

 • In de onderbouw JO8 t/m JO11 worden spelers (jongens/meisjes) gemixt op hun eigen niveau 
 • Vanaf JO13 gaan de meisjes naar een meisjesteam M013 indien er genoeg meisjes zijn om een dergelijk team op te zetten. Indien een meisje qua niveau kan aansluiten bij een jongens-selectieteam dan zal daar voor worden gekozen 
 • We vragen of ouders bereid zijn iets te betekenen voor de vereniging. Er is vooral behoefte aan ouders die zich in willen zetten als (hulp)trainer/leider/spelbegeleider/scheidsrechters. De bereidheid zich in te zetten, moet wel minimaal een seizoen lang worden waargemaakt. 
 • Aan het einde van elk seizoen (in april/mei) wordt bekeken hoeveel kinderen er door gaan schuiven van de ene categorie naar de andere (bv. JO8 naar JO9 en JO9 naar JO10 etc.) en worden de nieuwe teams ingedeeld.
  Ook hierbij geldt weer, wilt u of uw kind op voetbal, meldt u of uw kind dan aan voor eind mei zodat we daar rekening mee kunnen houden bij de nieuwe indeling.

Seizoen 2023-2024

Is uw kind 5-6 jaar, dan is er altijd plek in de F-league.
Voor nieuwe jeugdspelers vanaf 7 jaar, neem dan contact op met de jeugdcoördinator van de betreffende
leeftijdsgroep of er plek is  

Overschrijven naar Vroomshoopse Boys 

Verenigingen moeten alle overschrijvingen digitaal regelen via Sportlink Club. Om de overschrijving soepel en zonder vertraging te laten verlopen, is het belangrijk dat je je KNVB relatienummer, zoals bekend bij je vorige club, aan ons doorgeeft. Dit kan door het nummer te vermelden op het aanmeldformulier. Je kan je KNVB relatienummer opvragen bij je vorige club, het staat ook vermeld op je spelerspas. 

Pas wanneer je bent uitgeschreven door je oude club zal je overschrijving geaccordeerd kunnen worden door de KNVB. De KNVB houdt alle gegevens bij in hun datasysteem. Meld je je aan zonder het KNVB nummer, ook al heb je 10 jaar geleden voor het laatst gevoetbald? Dan word je overschrijving tijdelijk geblokkeerd tot het handmatig nagekeken kan worden. Dit alles levert onnodige vertraging op. 

Deze regels zijn van toepassing op alle amateurspelers in Nederland die uitkomen in de categorie A en de categorie B. Op de website van de KNVB lees je meer over Nationale overschrijvingen. 

U wilt bij een andere voetbalclub gaan voetballen 

Indien u wilt gaan voetballen bij een andere voetbalclub dan dient u een overschrijving aan te vragen. Neemt u hiervoor contact op met uw nieuwe vereniging (vóór 15 juni). Uw nieuwe vereniging zal ons en de KNVB op de hoogte stellen van de overschrijving. Indien er sprake is van een contributieachterstand, nog niet terug gegeven kleding of andere vorderingen wordt het verzoek tot overschrijving niet in behandeling genomen. 

U wilt uw lidmaatschap opzeggen 

Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 30 juni van het lopende seizoen te gebeuren. Opzeggen na deze datum heeft tot gevolg dat de contributie nog 1 jaar doorloopt o.a. door het niet op tijd kunnen afmelden bij het districtkantoor van de KNVB. Wanneer u in de loop van het seizoen u lidmaatschap opzegt, bent u volgens de statuten, nog contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot 30 juni. 

U dient uw opzegging schriftelijk te versturen aan de ledenadministratie via leden@vvvroomshoopseboys.nl. Indien er sprake is van een contributieachterstand, nog niet terug gegeven kleding of andere vorderingen wordt het verzoek tot opzegging van het lidmaatschap niet in behandeling genomen. 

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl