Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van voetbalvereniging Vroomshoopse Boys gevestigd , Flierdijk 5a, 7681 RB Vroomshoop, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40059538, hierna te noemen de Vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan secretaris@vvvroomshoopseboys.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel  Welke 

persoonsgegevens

Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden 

 

en het

 

uitvoeren van de lidmaatschapsovereen-

komst

Voornaam 

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

Uitvoering 

van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. 

Indien u geen lid wordt worden de gegevens zo snel als mogelijk verwijderd .binnen 6 maanden

NVT
Administratie Voornaam 

Achternaam

Adres Telefoonnummer

E-mailadres

Bankgegevens

Betaalgevens

 

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna,daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar Penningmees-ter 

Belastingdienst

 

Versturing digitale 

Berichten, waaronder

nieuwsbrief

Voornaam 

Achternaam

E-mailadres

Toestemming Zolang als men 

Is aangemeld

e-marketingtools
Versturen berichten 

Van derden, waaronder sponsoren

Voornaam 

Achternaam

E-mail adres

Toestemming Zolang als men aangemeld is. Sponsoren 

Andere verenigingen.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Zonder u toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze wijziging doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens.

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het Privacy beleid.

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en /of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: MH Spang-Middeljans

E-mail: secretaris@vvvroomshoopseboys.nl

Telefoonnummer: 0611010224

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl