Woensdag 1 november 19.30 de Algemene Ledenvergadering in onze kantine. Deze week valt het boekje met de jaarverslagen bij jullie op de mat. Hier alvast de agenda voor deze avond.

Agenda algemene ledenvergadering 2023.

Gecombineerde jaarvergadering van de voetbalvereniging en supportersvereniging van

Vroomshoopse Boys op woensdagavond 1 november 2023.

Aanvang om 19.30 uur in het clubhuis ’t Flierhuus.

 1. Opening
 2. Algemene mededelingen
 3. Verslag van de vergadering op 28 september 2022. ( zie bijgevoegde notulen)
 4. Jaarverslagen: Algemene Zaken, Jeugdcommissie, Technische Commissie, Public Relations, Commercie , Accommodatie, Vrijwilligers en Evaluatie Verenigingsplan. ( Zie verslagen )
 5. Mededelingen Supportersvereniging met financieel overzicht
 6. Mededelingen Stichtingsbestuur met financieel overzicht
 7. Mededelingen Sponsorcommissie met financieel overzicht
 8. Mededelingen Jeugdcommissie met financieel overzicht.
 9. Mededelingen Technische Commissie met financieel overzicht
 10. Financieel jaaroverzicht voetbalvereniging Vroomshoopse Boys.
 11. Verslag van de kascontrolecommissie.
 12. Jubilea trouwe leden.
 13. Pauze
 14. Stand van zaken m.b.t. accommodatiebeleid en update bouwzaken.
 15. Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar : Chantal Nevenzel (penningmeester) en  Margreeth Spang (bestuurslid PR).

Bestuurslid  Commercie : Voorgedragen door het bestuur wordt Michel Keizer.

Aftredend en niet herkiesbaar.

Annelies Gombert . Algemene Zaken. Het bestuur stelt voor Fenny Bernhardt in haar plaats te benoemen.

Bart Jan Staman:  Jan Bart blijft zijn taken vervullen tot er  een vervanger is gevonden.

Tegenkandidaten kunnen tot en met maandag 30 oktober 2023 aangemeld worden bij de secretaris. (e-mail:  secretaris@vvvroomshoopseboys.nl )

 1. Wat verder ter tafel komt.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

 

 

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl