Door de aangescherpte coronamaatregelen kon onzeledenvergadering opnieuw niet doorgaan. Ook op dit moment ziet het er niet naar uit, dat we binnenkort in onze kantine bij elkaar kunnen komen. Het bestuur wil toch graag een aantal zaken met de leden delen en doet dit wederom via het internet. De vergadering gaat via een livestream.

De agenda die begin september onder de leden is verspreid wordt zoveel mogelijk gevolgd.

De datum voor de online vergadering is 9 december 2021. Aanvang 19.30.

Aanmelden voor het online bijwonen van deze vergadering kan tot en met donderdag  9 december 12.00 uur.  Aanmelding met e-mailadres via pr@vvvroomshoopseboys.nl

Aangemelde leden krijgen dan kort voor de start van de vergadering de inloglink toegestuurd.. Vooral punt 14 accommodatie en bouwzaken is een interessante. Het bestuur wil u zoveel mogelijk bijpraten en deelgenoot maken van alle acties.

 

Agenda algemene ledenvergadering 2021.

Gecombineerde jaarvergadering van de voetbalvereniging en de van de supportersvereniging van Vroomshoopse Boys op woensdagavond 17 november 2021.

Aanvang om 19.30 uur in het clubhuis ’t Flierhuis.

1. Opening
2. Algemene mededelingen
3. Verslag van de vergadering op    25 november 2020 ( zie bijgevoegde notulen)
4. Jaarverslagen: Algemene Zaken, Jeugdcommissie, Technische Commissie, Public Relations, Commercie ,Bouwzaken, Accommodatie, Vrijwilligers ( Zie verslagen)
5. Mededelingen supportersvereniging met financieel overzicht
6. Mededelingen stichtingsbestuur met financieel overzicht
7. Mededelingen sponsorcommissie met financieel overzicht
8. Mededelingen jeugdcommissie met financieel overzicht.
9. Mededelingen jeugdcommissie met financieel overzicht
10. Mededelingen Technische Commissie met financieel overzicht
11. Financieel jaaroverzicht voetbalvereniging Vroomshoopse Boys.
12. Verslag van de kascontrolecommissie.
13. Pauze
14. Stand van zaken m.b.t. accommodatiebeleid en bouwzaken
15. Jubilea trouwe leden
16. Bestuursverkiezing:  Aftredend en niet herkiesbaar :

Erik Netters, bestuurslid commercie.  Voorgedragen wordt Gerjan Nieboer.

Aftredend en herkiesbaar: Edward Olthof en Tom Heideman.

Tegenkandidaten kunnen tot dinsdag 16 november aangemeld worden bij de secretaris.

17. Wat verder ter tafel komt.
18. Rondvraag.
19. Sluiting.

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl