• Edward Olthof nieuwe voorzittter en Dick Netters erelid.

In het clubhuis ’t Flierhuus werd op dinsdagavond 19 september de 73e jaarvergadering van de Vroomshoopse Boys gehouden, die bezocht werd door 45 leden. Die algemene ledenvergadering  werd voor de laatste keer geleid door voorzitter Dick Netters. Hij wordt opgevolgd door Edward Olthof (46) , die jarenlang bij andere verenigingen en organisaties bestuurservaring heeft opgedaan, tot voor kort bij de Triatlon van Vroomshoop. Jeugdvoorzitter Jan Dogger treedt na een periode zes jaar af, maar gaat verder als bestuurslid vrijwilligerszaken. Vrijwilligersbeleid  wordt de komende jaren een speerpunt bij Vroomshoopse Boys. Als opvolger van Jan Dogger is Sabine Elferink (41) tot jeugdvoorzitter benoemd. Joop Elferink treedt af als bestuurslid Technische Zaken en voorzitter van de Technische Commissie en Tom Heideman (29) volgt hem als zodanig op. Met dit intredende drietal heeft het bestuur van Vroomshoopse Boys een duidelijke verjonging  ondergaan. De scheidende preses Dick Netters sprak z’n tevredenheid uit over de vlotte vervulling van de ontstane vacatures. Penningmeester Willem Nieuwlaar was na twee periodes aftredend, maar besloot nog een jaar langer op zijn post te blijven. Daardoor is er volop gelegenheid een tijd en geschikte opvolg(st)er te vinden.

De penningmeesters van de voetbalvereniging, de jeugdcommissie, supportersvereniging, sponsorcommissie en van de stichting Sportfonds (kantine), respectievelijk Willem Nieuwlaar, Carolien Brunink, Robert Hendriksen en Jan Cees Kaas,  stonden tijdens de jaarvergadering stil bij de jaarcijfers. Die gaven een gunstig beeld en Vroomshoopse Boys is financieel gezond en in balans.

Waarnemend voorzitter Jan Dogger maakte bekend dat Dick Netters vanwege z’n jarenlange inzet voor Vroomshoopse Boys en dat op meerdere terreinen tot erelid van de zaterdagvereniging is benoemd. De aanwezige leden gingen unaniem met dit bestuursvoorstel akkoord. Al in de begin tachtiger jaren van de vorige eeuw was Dick Netters (65) ook al een periode penningmeester van de club en koos daarna voor zijn politieke loopbaan.  Hij was de laatste tien jaar voorzitter en daarvoor vier jaar penningmeester van de Boys.  Ook stond Dick Netters, die al 55 jaar lid is van Vroomshoopse Boys,  onder meer als clubscheidsrechter z’n mannetje. Het erelidmaatschap werd verleend onder groot applaus van de leden. De zichtbaar verraste Dick Netters ontving een speciaal beeldje, een oorkonde, een waardebon en een bloemenhulde. Joop Elferink werd bedankt voor zijn inzet als bestuurslid gedurende de afgelopen vier jaren en ontving een boeket bloemen en een waardebon.

Tussen de vier hoekvlaggen werden het afgelopen seizoen goede resultaten geboekt. Eerste klasser Vroomshoopse Boys telt nu ruim 825 leden en gaat het seizoen 2017/2018 met 39 teams de competitie in. Er worden momenteel plannen gemaakt voor een eventuele uitbreiding van het kleedkamercomplex met twee kleedkamers en de verbouw of nieuwbouw van de kantine, die uit 1975 stamt. Daartoe is een bouwcommissie benoemd. De trouwe leden Jaap Weijers (60 jaar lid), Henk Oelen en Gert Vos (50 jaar lid) werden gehuldigd en ontvingen een pen met inscriptie en een boeket bloemen. De niet aanwezige Hans Maneschijn (50 jaar lid) en Johan Klaren (40 jaar lid) krijgen thuis de pen met inscriptie bezorgd.

Bekend werd gemaakt dat binnenkort de voorbereidingen starten voor de viering van het 75-jarig jubileum van de club, dat in juni 2019 plaats vindt. De 55-jarige supportersvereniging van Vroomshoopse Boys hield ook haar jaarvergadering en teruggeblikt kon worden op een actief jaar met vele acties. Op het sportcomplex de Bosrand getuigen vele voorzieningen van de daadkracht van deze club van echte doeners, die ook de jeugd van Vroomshoopse Boys waar nodig ondersteunt.

//gallery.vvvroomshoopseboys.nl/#!album-225

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl