De werkgroep RESPECT van Vroomshoopse Boys heeft in 2015 en 2016 een flink aantal zaken uitgezet en nog belangrijker: uitgevoerd. Simpel: wat je belooft moet je doen!

Wat is er al gebeurd?

Er kwam in september 2015 een groot blauw bord aan de kantine met de belangrijkste leef- of gedragsregels wat waarden en normen betreft. Ook kwamen er kleinere bordjes in alle kleedkamers met dezelfde tekst. Aan RESPECT werd de afgelopen jaren ook de nodige aandacht besteed in de presentatiegids, op de website en in het clubblad van Vroomshoopse Boys. Ook kreeg RESPECT (gedragsregels) een herkenbare plaats in het verenigingsplan van Vroomshoopse Boys over 2015-2019.

Er werden bijeenkomsten gehouden, waarbij kaderleden een nadere uitleg over het project kregen. Daarbij werd de hulp ingeroepen van KNVB-functionaris Paul Diepenmaat en topscheidsrechter Eric Braamhaar. Leiders en trainers van de jeugd van de Boys kregen ook voorlichting over RESPECT en ook de ouders werden bijgepraat en voorgelicht. Onder leiding van Eric Braamhaar en Stephan Bloemendal van onze werkgroep werden de A-en B-junioren van de Boys bij het project betrokken. Richtlijnen voor een passend gebruik van sociale media zijn op advies van de werkgroep RESPECT door het bestuur vastgesteld en op de website gepubliceerd.

Een enquête (nulmeting) over RESPECT is verenigingsbreed steekproefsgewijs uitgezet. Daaruit kwam dat het project RESPECT wat bekendheid betreft steeds meer terrein wint, maar dat met name bij de senioren van de Boys dit nog wat bekender mag worden.

Acties in 2017

Dit voorjaar worden de C-junioren en D-pupillen van de Boys, in huidige termen de jeugd onder 15 en de jeugd onder 13, uitgenodigd voor een interne cursus RESPECT, die een avond in beslag neemt.  Dit project krijgt een vaste plek op de website van Vroomshoopse Boys, waar vanaf februari maandelijks een van de op blauwe borden vermelde bekende zeven gedragsregels onder de loep wordt genomen.

Bert Kempers bemiddelaar in relatie tot RESPECT

Op advies van de werkgroep RESPECT heeft het bestuur van Vroomshoopse Boys onlangs Bert Kempers benoemd als bemiddelaar. Bert, die vanaf de oprichting deel uitmaakt van de werkgroep RESPECT, heeft in voorkomende gevallen een bemiddelende rol als mediator. Speelt er iets op het gebied van normen en waarden (RESPECT), dan zijn allereerst de trainers, groepshoofden en leiders en zeker ook de jeugdcoördinatoren aan zet om dit op te lossen. Komen zijn er niet uit, dan komt de bemiddelaar in de persoon van Bert Kempers in beeld. Hij past het principe van hoor en wederhoor toe en probeert in afstemming met alle betrokkenen (denk aan trainers, leiders, ouders en spelers) tot een goede oplossing te komen.  We wensen Bert veel succes toe in zijn nieuwe rol.

Afscheid van Stephan Bloemendal

Wij hebben onlangs afscheid genomen van Stephan Bloemendal, die vanwege drukke werkzaamheden, onder meer als groepshoofd bij de JO15 bij Vroomshoopse Boys, onvoldoende tijd kan vrijmaken voor de werkgroep RESPECT. We danken Stephan voor zijn inzet en betrokkenheid en zullen zeker in voorkomende gevallen een beroep doen op zijn expertise.

De werkgroep RESPECT van Vroomshoopse Boys,

Jan Dogger, Bert Kempers, Hans Nieboer en Thomas Smedema.

 

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl