Aan Bouwkundig Technisch Adviesburo Bove V.O.F. is opdracht verstrekt voor het opstellen van de kostenraming voor uitbreiding van de kleedkameraccommodatie met 2 of  4 kleedkamers. De kostenraming zal worden bepaald op basis van de kostengegevens als gehanteerd door het Nederlands Bouwkosten Instituut, een organisatie die al meer dan 30 jaar bouwkostengegevens verzameld van verschillende markpartijen (o.a. de bouw- en installatiesector).

De ontwerptekening van de mogelijke uitbreiding is gemaakt door Leon Dogger.

Door de gemeente is voor uitbreiding van de kleedkameraccommodatie met 2 kleedkamers € 49.000,– gereserveerd.

Gezien de ontwikkelingen bij onze voetbalvereniging bestaat er behoefte aan in ieder geval 4 kleedkamers. De meerkosten zullen onderdeel vormen van de plannen die momenteel worden uitgewerkt voor ‘Nieuwbouw – Verbouw Clubgebouw vv Vroomshoopse Boys’.

Van Bouwkundig Technisch Adviesburo Bove V.O.F. is inmiddels het concept-inspectierapport ontvangen betreffende de technische staat van het huidige clubgebouw. Het concept-rapport is gistermorgen, d.d. 15 februari 2019, besproken tijdens de vergadering van de Onderzoekscommissie. De bevindingen en beoogde verdere aanpak zullen in eerste instantie worden gedeeld met het Hoofdbestuur.

 

Namens de Onderzoekscommissie,

Harry Lantink

 

 

 

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl