Beste (ouders/verzorgers van de) leden,

Op woensdag 25 november 2020 heeft onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Daarin is ook de tweejaarlijkse contributieverhoging besproken conform ons verenigingsplan. Hierin staat opgenomen dat de contributie eenmaal per twee jaar geïndexeerd wordt volgens de inflatiecorrectie cijfers van het CBS. Hiervoor is echter wel de goedkeuring van de leden nodig.

Bij goedkeuring van de leden wordt normaal gesproken de contributieverhoging per oktober doorgevoerd. Echter hebben wij als bestuur dit seizoen besloten om de contributieverhoging een aantal maanden op te schorten tot februari vanwege de coronacrisis.

Tijdens de algemene ledenvergadering stelde het bestuur dan ook voor om de contributie met 4,3% te verhogen per 1 februari 2021 en de leden gingen unaniem akkoord met dit voorstel.

De contributiebedragen zijn per 1 februari jl. dus als volgt:

Senioren                                            € 20,60 (inclusief € 2,- kledingvergoeding)

Junioren                                            € 14,20 (inclusief € 2,- kledingvergoeding)

Pupillen                                             €   9,60 (inclusief € 2,- kledingvergoeding)

Donateurs en niet spelende leden    €   7,10

Deze bedragen zijn per maand en per automatische incasso. Op 26 februari zullen de nieuwe contributiebedragen geïncasseerd worden.

Als club vinden wij het erg belangrijk dat sporten voor iedereen mogelijk moet zijn.

Wil uw kind graag voetballen maar kunt u de contributie als ouders of verzorgers niet betalen, dan kunt u via de Gemeente Twenterand een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Bij goedkeuring betaalt het fonds dan de contributie voor uw kind.

Wilt u hier meer van weten, dan verwijzen wij u graag naar de volgende websites voor meer informatie: www.twenterand.nl of www.jeugdfondssportencultuur.nl

Chantal Nevenzel
Penningmeester

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl