Beste (ouders/verzorgers van de) leden,

Op woensdag 1 november jl. heeft onze jaarlijkse algemene ledenvergadering
plaatsgevonden. Tijdens deze ledenvergadering is onder meer besproken om de contributie
te verhogen met ingang van deze maand.

Deze verhoging is conform de gemaakte afspraken tijdens de extra ledenvergadering
gehouden in september 2021. Daar is aangegeven dat er voor het bouwen van ons nieuwe
clubgebouw, een externe financiering nodig is. Deze externe financiering brengt een
jaarlijkse rente- en aflossingsverplichting met zich mee. Om een deel van deze kosten te
dekken is ervoor gekozen om een aantal prijsverhogingen door te gaan voeren zoals
prijsverhogingen in de kantine en een extra contributieverhoging naast onze tweejaarlijkse
indexatie.

Zoals u allemaal heeft kunnen zien, zijn we begonnen met het bouwrijp maken van de plek
waar het nieuwe clubgebouw komt te staan. Dit betekent ook dat de externe financiering
voor de nieuwbouw rond is. Hiermee start dus ook de rente- en aflossingsverplichting en is
dit het moment om de aangekondigde extra contributieverhoging door te voeren. Deze
contributieverhoging bedraagt 5% en gaat in per 1 november 2023.

De contributiebedragen zijn per 1 november jl. als volgt:

Senioren € 23,60 (inclusief € 2,- kledingvergoeding)
Senioren 7 tegen 7 € 11,50 (inclusief € 2,- kledingvergoeding)
Junioren € 16,20 (inclusief € 2,- kledingvergoeding)
Pupillen € 10,80 (inclusief € 2,- kledingvergoeding)
Donateurs en niet spelende leden € 8,25

Deze bedragen zijn per maand en per automatische incasso. Op 26 november zullen de
nieuwe contributiebedragen geïncasseerd worden.

Als voetbalclub vinden wij het erg belangrijk dat sporten voor iedereen mogelijk moet zijn.
Wil uw kind graag voetballen maar kunt u de contributie als ouders of verzorgers niet
betalen, dan kunt u via een intermediair een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport &
Cultuur. Bij goedkeuring betaalt het fonds dan de contributie voor uw kind.

Wilt u een aanvraag hiervoor doen of wilt u hier meer van weten, dan verwijzen wij u graag
naar de volgende website voor meer informatie: www.jeugdfondssportencultuur.nl

Chantal Nevenzel
Penningmeester

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl