Beste (ouders/verzorgers van de) leden,

Op woensdag 28 september jl. heeft onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Daarin is ook besproken om de contributie te verhogen met ingang van 1 oktober 2022.

Dit is conform ons verenigingsplan waarin staat opgenomen dat de contributie eenmaal per twee jaar geïndexeerd wordt volgens de inflatiecorrectie cijfers van het CBS. Hiervoor is wel de goedkeuring van de leden nodig. Het bestuur stelde dan ook voor om de contributie met 10,6% te verhogen en de leden gingen unaniem akkoord met dit voorstel.

De contributiebedragen zijn per 1 oktober jl. dus als volgt:

Senioren                                             € 22,60 (inclusief € 2,- kledingvergoeding)

Junioren                                              € 15,50 (inclusief € 2,- kledingvergoeding)

Pupillen                                              € 10,40 (inclusief € 2,- kledingvergoeding)

Donateurs en niet spelende leden    €   7,85

Deze bedragen zijn per maand en per automatische incasso. Op 26 oktober zullen de nieuwe contributiebedragen geïncasseerd worden.

Als voetbalclub vinden wij het erg belangrijk dat sporten voor iedereen mogelijk moet zijn.

Wil uw kind graag voetballen maar kunt u de contributie als ouders of verzorgers niet betalen, dan kunt u via een intermediair een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Bij goedkeuring betaalt het fonds dan de contributie voor uw kind.

Wilt u een aanvraag hiervoor doen of wilt u hier meer van weten, dan verwijzen wij u graag naar de volgende website voor meer informatie: www.jeugdfondssportencultuur.nl

 

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl