Stef van Laar wordt erelid –

De 79ste jaarvergadering van Vroomshoopse Boys in de kantine ’t Flierhuus werd op woensdagavond 1 november uitstekend bezocht door 76 leden. Voorman Edward OIthoftoonde zich daarmee uitermate content en roemde de inzet van vele vrijwilligers om de vereniging met rond de 900 leden draaiende te houden.

Goede financiële cijfers

De financiële cijfers werden door maar liefst vier penningmeesters gepresenteerd. Carolien Brunink deed dat namens de supportersvereniging van Vroomshoopse Boys, die de jaarvergadering met de ‘moedervereniging’ combineerde. Jan Cees Kaas belichtte de resultaten van de kantine en Robert Hendriksen presenteerde de cijfers van de sponsorcommissie. Tot slot kwamen de cijfers van de vereniging, van de jeugdcommissie en van de technische commissie in beeld dankzij penningmeester en hoofdbestuurslid Chantal Nevenzel. Er was financieel een goed seizoen gedraaid en allemeeropbrengsten gaan als vanzelfsprekend naar het nieuw te bouwen clubhuis. Volgens afspraak gaan de leden vanaf dit moment in relatie tot de start van de bouw van het clubhuis 5% meer aan contributie betalen.

Nieuwbouw gaat binnenkort beginnen

Bestuurslid bouwzaken Sabine Elferink gaf namens de bouwcommissie over het project nieuwbouw clubhuis opening van zaken. Alle benodigde vergunningen zijn binnen en er kan gebouwd worden. Na zo’n zeven jaar intensieve voorbereiding kan nog deze maand de huidige hoofdtribune op De Bosrand gesloopt worden en gaan de heipalen in de grond.  Na deze eerste fase tot de begane vloer wordt in 2024 aan de verdere opbouw van het clubhuis gewerkt.

Dit besluit werd met applaus ontvangen door de  enthousiaste leden. Het financieel fundament van het nieuwe clubhuis, dat onder meer door de kostenstijging  van materialen nu 1,3 miljoen euro kost, ziet er stevig uit. Er lopen en er komen in het najaar van 2023 nog de nodige acties om het laatste nog resterende noodzakelijke overzienbaar bedrag op de wal te krijgen. Momenteel lopen een crowdfunding-actie en de kentekenactie en staat er eind van dit jaar opnieuw een glazen kantine-actie met onder meer een veiling op stapel. In het voorjaar van 2024 is een grote sponsorloop door het centrum van Vroomshoop gepland. Nu al is € 95.000 door acties door de leden en anderen bij elkaar gebracht. Dat vormt een mooie opmaat om het streefbedrag van acties van € 150.000 te halen. De namen en logo’s van de sponsoren ColPro en De Jong & Laan zullen op de voorkant van het nieuwe clubhuis annex tribune langs het hoofdveld prijken, zo maakte voorman Olthof bekend.

In eigen beheer

Sabine Elferink maakte duidelijk dat de bouw in eigen beheer wordt uitgevoerd, waarvoor vrijwilligers worden ingezet. Die worden de komende tijd benaderd. Voorzitter Edward Olthof sprak van een gigantisch project en sprak zijn dank uit aan de bouwcommissie en andere Boys-vrijwilligers, die in het kader van de voorbereiding vooral achter de schermen onvoorstelbaar veel ‘vlieguren’ hebben gemaakt. Deze ‘Boysluu’ hebben door hun inzet een groot bedrag uitgespaard, waardoor de bouw van het clubhuis nu mogelijk is.

 

 

Bestuursverkiezing

Bij de bestuursverkiezing waren Margreeth Spang (public relations) en penningmeester Chantal aftredend en herkiesbaar. Dat gold niet voor Gerjan Nieboer (commerciële zaken) en Annelies Gombert (algemene zaken). Van dit tweetal werd met een bloemenhulde afscheid genomen en zij worden opgevolgd door Michel Keizer en Fenny Bernhardt.  Jeugdvoorzitter Bart-Jan Staman kondigde tevens zijn vertrek aan en hij wordt na een inwerkperiode opgevolgd door Dirk Jan van Ziel, die nu nog coördinator van Vroomshoopse Boys JO15 is.

Huldiging trouwe leden

Er werden maar liefst 22 trouwe Boys-leden gehuldigd. Een kwart eeuw lid zijn Martijn Bernhardt, Arjan Bosch, Jan-Willem Drees, Alexander Fokkert, Ernst-Jan Heideman, Roy Kuilder, Dennis de Lange, Harwin Lubbers, Wouter Nieboer, Jasper Snoeijer en Frank Spijk de Boys trouw gebleven.

Ook waren er bloemen en een attentie voor acht leden, die de Boys 40 jaar trouw bleven: Bianca Jansen, Jan Cees Kaas, Stef van Laar, Arjen Maat, Erik Minkjan, René Netters, Herwin Wessels en Richard Willems. Jan Bloemhof is vijftig jaar lid en Albert Melenberg en Dick Netters zijn dat zestig jaar. Dezetrouwe leden kregen behalve bloemen en attenties een hartelijk applaus van de aanwezigen.

Erelid Stef van Laar

De jaarvergadering kreeg een prachtig slotakkoord. Super vrijwilliger Stef van Laar (78) werd op voordracht van het hoofdbestuur en met unanieme instemming van de leden benoemd tot erelid van Vroomshoopse Boys. Stef heeft jarenlang een zeer actieve rol gespeeld in het bestuur van de supportersvereniging van de Boys. Daarnaast is Stef van Laar al jarenlang dagelijks betrokken bij het onderhoud van en rondom de velden op de Bosrand en is hij coördinator van de veldploeg. Ook zijn wekelijkse kantinedienst is niet onopgemerkt gebleven. Voor deze echte doener met Boys-DNA is niets teveel als het om Vroomshoopse Boys gaat.

Erelid Stef van Laar kreeg een oorkonde en bloemen en waarderende woorden van voorzitter Olthof en een ovationeel applaus van de leden. Stef van Laar benadrukte de grote meerwaarde van de vele vrijwilligers bij de Boys. Zijn dochter Hellen Bonte-van Laar bedankte de Boys-familie voor de steun, die haar vader altijd gevoeld heeft. Dit was een passend einde van een historische vergadering van Vroomshoopse Boys, die nadrukkelijk aan haar toekomst bouwt.

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl