Woensdagavond 29 september vond er een bijzondere ledenvergadering plaats in de kantine van vv Vroomshoopse Boys. Op de agenda een onderwerp: besluitvorming bouw nieuw clubhuis.

Na bijna 3 jaar gedegen onderzoek  presenteerde de onderzoekscommissie haar eindrapportage aan een goed bezette kantine. Commissievoorzitter Harm Nieboer schetste in het kort “the road to”.  Duidelijk werd dat de onderzoekscommissie absoluut niet over een nacht ijs is gegaan. Veel informatie werd ingewonnen en veel gesprekken  zijn er gevoerd. Daarnaast werkte de corona epidemie niet mee.

De door het bestuur verstrekte opdracht was omgezet naar 10 deel opdrachten. Commissielid Harry  Lantink  schetste vervolgens  hoe men te werk was gegaan , nadat uit een eerste onderzoek bleek, dat het huidige clubgebouw niet geschikt was voor renovatie.  In november 2020 werd de leden tijdens de digitale jaarvergadering, voorgelegd dat  er een keuze gemaakt moest worden tussen 2 locaties.  Nieuwbouw op de plek van de tribune  ( keuze A) of nieuwbouw op de plek van de huidige kantine (keuze B).

Beide opties zijn het afgelopen jaar zo volledig mogelijk uitgewerkt. Er werd een zo compleet mogelijk financieel plaatje gemaakt , waaruit bleek dat  beide opties financieel rond een miljoen uitvielen. In juli zijn alle bevindingen van de onderzoekscommissie voorgelegd aan het hoofdbestuur.

Het hoofdbestuur heeft, na de uitgebreide informatie, het financiële plaatje met alle ins en outs  goed doorgesproken en  een advies opgesteld voor de ledenvergadering.  Het bestuur adviseerde de leden te kiezen voor de optie van nieuwbouw op de plek van de tribune . De volgende argumenten waren hiervoor doorslaggevend.

Nauwelijks prijsverschil tussen beide opties. Optie A meer waar voor je geld. Meer ruimte. Geen tijdelijke voorzieningen nodig door sloop kantine. Hoofdtribune ook meteen vervangen. Integratie van de omroepcabine. Ruimte vrij te spelen in kleedkamergebouw. Na afbraak oude kantine extra parkeergelegenheid en realisatie van 2e ingang. Mogelijkheid  om routing te optimaliseren.

Natuurlijk kan nieuwbouw alleen plaatsvinden als de financiële dekking rond is. Dekking wordt gezocht door het aanvragen van een BOSA subsidie (Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties). Deze subsidieert zo’n 20 % van de bouwsom. Een lening op basis van annuïteit. Tevens is er overleg met de gemeente over een privatisering (goedkeuring leden) en zal het laatste gat van € 150.000,- gedicht moeten worden door acties. Om de vaste lasten te kunnen dekken behoort ook een contributieverhoging tot de mogelijkheden.

Tekst gaat verder onder deze foto

Na nog enige verduidelijking van vragen uit de zaal gingen de aanwezige leden unaniem akkoord met het bestuursvoorstel. De acties kunnen worden  gestart . Het bestuur kan een bouwcommissie  gaan samenstellen. Op naar het moment dat de eerste steen gelegd kan worden of nog beter op naar het moment van de laatste steen.

Het werk van de onderzoekscommissie nieuwbouw, bestaande uit Harm Nieboer, Harry Lantink, Tony Kleinjan, Tomas Weits, Wim Huigen, Jan Cees Kaas, Hans Schrijver en Sabine Elferink , zit erop. Zij werden door voorzitter Edward Olthof bedankt voor al hun inspanningen en beloond met een warm applaus van alle aanwezigen.

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl