Kom naar de jaarvergadering op 6 september a.s.!

Op dinsdagavond 6 september 2016 wordt onder leiding van voorzitter Dick Netters om 19.30 uur in de kantine de 72ste jaarvergadering van Vroomshoopse Boys gehouden. Dat wordt gecombineerd met de ledenvergadering van de Supportersvereniging van de Boys.

Alle leden van beide verenigingen worden daarvoor van harte uitgenodigd. De financiële jaarstukken van het bestuur, de verschillende commissies en het stichtingsbestuur worden behandeld en toegelicht door de betreffende penningmeesters, waarbij de penningmeester van het bestuur en de jeugdcommissie, Willem Nieuwlaar. Er komt vanuit het bestuur een voorstel om de contributie van leden en donateurs/niet spelende leden op basis van indexering te verhogen. De jaarverslagen van de verschillende bestuursonderdelen, te weten Accommodatie Zaken, Technische Zaken, Algemene Zaken, Jeugd, Commercie en tot slot: Public Relations komen aan de orde.

Secretaris Margreeth Spang is aftredend en herkiesbaar. Jeugdvoorzitter Jan Dogger wil vanwege drukke werkzaamheden als zodanig nog hooguit één seizoen door, net zo lang tot zijn opvolger is gevonden. Trouwe leden worden gehuldigd tijdens de jaarvergadering.

Alle reden om te komen op 6 september! We hopen op een goede opkomst. Wij hechten eraan dat leden mee spreken en mee beslissen over hun eigen vereniging.  Medio augustus komt er een speciaal clubblad bij de leden in de bus, met daarin opgenomen alle stukken voor de algemene ledenvergadering.

Het bestuur

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl