Voor de meeste leden is inmiddels de zomerstop begonnen, echter is per 1 juli jl. het nieuwe voetbal seizoen weer aangebroken, seizoen 2021/2022.

Een mooi moment om even een aantal zaken vanuit de ledenadministratie met jullie te delen en te verduidelijken:

  • Lid worden

Wil je graag lid worden van onze vereniging, dan kun je je aanmelden via de button

‘LID WORDEN’ op onze website www.vvvroomshoopseboys.nl. Er dient dan een formulier ingevuld te worden en wanneer je daarna op de groene knop ‘Aanmelden’ klikt, wordt deze verstuurd naar de ledenadministratie. Zij zorgen ervoor dat nieuwe leden aangemeld worden bij de KNVB en in ons eigen systeem terechtkomen. Vermeld hierbij graag altijd een telefoonnummer, zodat wij je kunnen bereiken met eventuele vragen.

  • Adreswijzigingen

Indien je adres wijzigt, dan dien je dit ook door te geven aan de ledenadministratie.

Het juiste adres wordt dan in de diverse systemen gezet ten behoeve van je lidmaatschap, en ook wordt dan je clubblad op het juiste adres bezorgd.

  • Contributie

De contributie wordt per maand automatisch geïncasseerd, rond de 26e van de maand.

De penningmeester is hiervoor verantwoordelijk en verzorgt de contributie inning.

  • Lidmaatschap opzeggen

Wanneer een lid zich wenst af te melden, dan dient dit schriftelijk gedaan te worden.

Dit kan via de mail gericht aan de ledenadministratie. Het email adres is als volgt: leden@vvvroomshoopseboys.nl. Opzeggen kan helaas niet via de leider/coach of trainer.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient VÓÓR 1 juni van het lopende seizoen te gebeuren. Opzeggen na deze datum heeft tot gevolg dat de contributie nog 1 jaar doorloopt, omdat we je lidmaatschap anders niet op tijd kunnen afmelden bij de KNVB. Wanneer je in de loop van het seizoen je lidmaatschap opzegt, ben je volgens de statuten, nog contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot 30 juni.

Indien er sprake is van een contributieachterstand, nog niet teruggegeven kleding of andere vorderingen (boetes), wordt het verzoek tot opzegging van het lidmaatschap opgehouden totdat aan de verplichtingen is voldaan.

Mochten jullie nog vragen hebben omtrent het bovenstaande, dan kunnen jullie contact opnemen met de ledenadministratie of de penningmeester.

Ledenadministratie

Joan Nieboer

Email: leden@vvvroomshoopseboys.nl

Tel. 0546-645044

 

Penningmeester

Chantal Nevenzel

Email: penningmeester@vvvroomshoopseboys.nl

Tel. 06-57113731

 

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl