Na de presentatie tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 september 2019 is het stil geweest met het verstrekken van nieuws rondom de ontwikkelingen van het (nieuwe) Clubgebouw. Dat wil niet zeggen dat we als onderzoekscommissie stil hebben gezeten, in tegendeel.
In de Algemene Ledenvergadering is aangegeven dat twee plannen nader zullen worden uitgewerkt, te weten:

  • Plan A ter plaatse van de huidige hoofdtribune; en
  • Plan B ter plaatse van het huidige clubgebouw.

Voor beide plannen zijn er inmiddels gesprekken gevoerd met twee potentiële sponsoren.
Voor Plan A is de ‘brutoprijs’ ontvangen; voor Plan B wordt de ‘brutoprijs’ naar verwachting medio maart ontvangen.
Deze ‘brutoprijs’ gaan we vervolgens ‘afpellen’. Dit houdt in dat we gaan bezien hoe we de kosten kunnen verlagen door o.a. subsidies, zelfwerkzaamheid, inzet sponsoren voor specifieke werkzaamheden (‘onder-aanneming’) en financiële bijdragen van de gemeente (subsidie kleedkamers en privatisering).
Het uiteindelijke doel van deze actie is dat er ‘onder de streep’ een bedrag overblijft, dat we als vereniging zelf dienen te gaan opbrengen (lees: ‘nettobedrag’). Dit ‘nettobedrag’ kunnen wij bijeenbrengen door o.a. het aangaan van een lening, inzet van eigen kapitaal en het houden van acties.
Verhoging van de contributie zou eveneens een mogelijkheid kunnen zijn, om het ‘nettobedrag’ voor een deel bijeen te brengen. Het streven dient echter te zijn om deze mogelijkheid zo beperkt mogelijk te gaan inzetten. Dat kan als we ons allemaal op een andere wijze maximaal gaan inzetten om het ‘nettobedrag’ zo laag mogelijk te houden. Bovendien heeft een eventuele verhoging van de contributie de goedkeuring nodig van de Algemene Ledenvergadering, de leden dus.

Voor het onderzoek naar de subsidiemogelijkheden is inmiddels een (extern) adviesbureau geselecteerd om ons op basis van ‘no cure – no pay’ te gaan ondersteunen. Dit geldt zowel voor de fase als definitief wordt besloten tot nieuwbouw, als voor de fase van oriëntering waarin we op dit moment zitten. Dit laatste is van belang om te weten op hoeveel subsidie we kunnen gaan rekenen, om het uiteindelijke ‘nettobedrag’ te kunnen bepalen.

Als gesteld in de Algemene Ledenvergadering is door de gemeente Twenterand een (financieel) voorstel gedaan m.b.t privatisering van de kleedkameraccommodatie. Op dit voorstel is door de onderzoekscommissie schriftelijk gereageerd richting de gemeente. Doel van deze reactie was om samen met de gemeente te komen tot een constructief gesprek (een ‘win-win situatie’ voor beiden).
Op dinsdag 17 september 2019 heeft het eerste gesprek met wethouder Mark Paters plaatsgevonden. Aan de wethouder is nadere toelichting gegeven op onze reactie. De afspraak is gemaakt dat onze reactie incl. de nadere informatie intern de gemeente zou worden behandeld, om vervolgens te komen tot een nieuwe afspraak. Door het wegvallen van de beoogde ‘ambtelijke ondersteuning’ van de wethouder, heeft dit gesprek nog niet kunnen plaatsvinden. Dit vervolggesprek staat nu gepland voor vrijdag 28 februari 2020.

Vanaf januari neemt een lid van het Hoofdbestuur deel aan de maandelijkse vergaderingen van de onderzoekscommissie. Op deze wijze is er een directe communicatielijn met het Hoofdbestuur. Met name voor de fase waarin we op dit moment zitten, wordt dat wederzijds als zeer prettig en wenselijk ervaren.

Meer weten over de ontwikkelingen rondom ‘Nieuwbouw-Verbouw’ van het clubgebouw, ga dan naar de website, op de homepage, onder de rubriek ‘Bekijk ook’, de button ‘Nieuwbouw/Verbouw Vroomshoopse Boys’.

Vragen of suggesties?
Neem contact op met Harm Nieboer (06 – 41 86 82 14) of mail ons nieuwbouw@vvvroomshoopseboys.nl

Onderzoekscommissie ‘Nieuwbouw-Verbouw
Clubgebouw v.v. Vroomshoopse Boys’

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl