Van Bouwkundig Technisch Adviesburo Bove V.O.F. is het concept-inspectierapport ontvangen betreffende de technische staat van het huidige clubgebouw.
Het concept-rapport is binnen de Onderzoekscommissie besproken.
Op basis van het concept-inspectierapport is de Onderzoekscommissie unaniem tot de conclusie gekomen dat het huidige clubgebouw zich niet meer leent voor een grondige renovatie en uitbreiding met noodzakelijke, aanvullende ruimten conform het Programma van Wensen van de diverse gebruikers.
Op hoofdlijnen is deze conclusie gebaseerd op de volgende aspecten uit het concept-inspectierapport:
1) scheurvorming in de buitengevels, mogelijk als gevolg van zettingen in de fundering (betreft risico; nader onderzoek is noodzakelijk)
2) scheurvorming als gesteld onder 1) mogelijk ook van toepassing op de binnengevels (betreft risico; nader onderzoek is noodzakelijk)
3) dakvlakken vertonen veel wateroverlast als gevolg van mogelijke doorbuigingen
4) dampdichte lagen ontbreken in de dakvlakken, met als gevolg op diverse plekken verkleuring en schimmelvorming aan de binnenzijde
5) algehele renovatie van de dakconstructie noodzakelijk als gevolg van het gestelde onder 3) en 4)
6) aanwezigheid asbestverdachte materialen (betreft risico; nader onderzoek is noodzakelijk)
7) niet geïsoleerde kruipruimte met als gevolg vochtproblemen en hoog energieverbruik
8) vervanging van alle buiten kozijnen vanwege slechte staat
9) vervanging buitengevels voor het aanbrengen van isolatie in kader van noodzakelijke energiemaatregelen (risico in relatie tot geconstateerde scheurvorming)
10) duurzaamheidsmaatregelen van overheidswege resulteren in aanpassingen van de technische installaties

Dit betekent dat het onderzoek zich nu verder zal richten op de (financiële) haalbaarheid van een nieuw clubgebouw.
Twee locaties komen daar vooralsnog voor in aanmerking: de locatie ter plaatse van de hoofdtribune en de locatie van het huidige clubgebouw in samenhang met een gedeeltelijke herinrichting van de kleedkameraccommodatie.
Het treffen van maatregelen tot verlenging van de levensduur van het huidige clubgebouw met een periode van ca. 5 jaar worden mede in beschouwing genomen, om zo, indien nodig, meer tijd te kunnen reserveren voor de financiële dekking voor een nieuw clubgebouw.

De bevindingen op het concept-inspectierapport zijn inmiddels gedeeld met Bouwkundig Technisch Adviesburo Bove V.O.F en worden verwerkt in de definitieve versie van het inspectierapport.

De conclusie en beoogde verdere aanpak is de d.d. 12 maart 2019 met het Hoofdbestuur afgestemd.

Wil je meer weten over ontwikkelingen rondom ‘Nieuwbouw-Verbouw’ van het clubgebouw, ga dan naar de website. Aanvullende informatie is te vinden op de homepage, onder de rubriek ‘Bekijk ook’, de button ‘Nieuwbouw/Verbouw Vroomshoopse Boys’.

Vragen of suggesties?
Neem contact op met Harm Nieboer (06 – 41 86 82 14) of mail ons nieuwbouw@vvvroomshoopseboys.nl

Onderzoekscommissie ‘Nieuwbouw-Verbouw
Clubgebouw vv Vroomshoopse Boys’

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl