In de media wordt veel gesproken over kunstgrasvelden en de eventuele gezondheidsrisico’s van de rubber korrels die erop liggen (SBR-granulaat). Aanleiding is de televisie-uitzending van Zembla op 5 oktober. Ruim 90% van alle circa 1.800 kunstgrasvoetbalvelden in Nederland is ingestrooid met dit rubber van gemalen autobanden.

Wat is de situatie in Twenterand?

In Twenterand ligt op de volgende velden kunstgras met rubbergranulaat:

  • Sportpark Het Midden in Vriezenveen (1 veld bij DETO en 1 veld bij DOS’37)
  • Sportpark De Bosrand in Vroomshoop (2 velden bij Vroomshoopse Boys/Sportlust Vroomshoop)
  • Sportpark De Rohorst in Den Ham (2 velden bij VV Den Ham)
  • Sportpark ’t Twistveen (1 veld bij VV Voorwaarts)

Op de sportcomplexen zijn door de verenigingen ook een aantal mini arena’s met kunstgras aangelegd. Bovendien heeft Sportlust Vroomshoop nog een klein kunstgrasveld voor pupillen. Deze zijn allemaal met rubbergranulaat ingestrooid.

Onderzoek 2006: geen risico’s
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in 2006 onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Daaruit bleek dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het RIVM hebben naar aanleiding van het onderzoek aangegeven geen belemmeringen te zien voor het gebruik van SBR rubber. Daarom heeft de gemeente Twenterand besloten om ook dit type instrooimateriaal te gebruiken.

Begrip voor onrust
De gemeente en de sportverenigingen begrijpen de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu dan ook geen reden om te stoppen met sporten op deze velden, aldus het RIVM. Wel raden ze aan om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. Dat kan door niet met rubbergranulaat te spelen (gebruik het om op te sporten) en na het sporten te douchen en schone kleding aan te trekken.

Nieuw onderzoek
Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch gekeken naar de studie-opzet van de bij Zembla omstreden INDUSTOX studie. Het RIVM concludeert dat er polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het European Chemical Agency (ECHA) doet in opdracht van de Europese Commissie onderzoek naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht. Minister Schippers wil dat het RIVM meer onderzoek doet naar het sporten op kunstgras. Ze wil nog voor het einde van het jaar weten hoe gevaarlijk dat precies is voor sportende kinderen.

Standpunt gemeente Twenterand en sportverenigingen
De gemeente Twenterand en de sportverenigingen vinden het belangrijk dat inwoners veilig en gezond kunnen sporten op de kunstgrasvelden. We houden samen het nieuwe onderzoek, de informatie van het RIVM, de brancheorganisatie BSNC, de KNVB en de landelijke ontwikkelingen dan ook nauwkeurig in de gaten. Ook werken we mee aan een onderzoek dat TüV-Rheinland uit gaat voeren op de velden in Overijsel en laten we de gratis SBR-check uitvoeren. We wachten de resultaten van de onderzoeken af om te bepalen of maatregelen nodig zijn. Tot die tijd volgen we de lijn van het RIVM en kunnen de kunstgrasvelden gewoon worden gebruikt. Zoals hierboven ook vermeld, raadt het RIVM aan om blootstelling zoveel mogelijk te beperken.

Vragen?
Meer vragen en antwoorden over kunstgrasvelden leest u in de informatie van het RIVM. Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website www.sportengemeenten.nl een tijdelijk dossier over kunstgrasvelden aangelegd. Heeft u nog andere vragen, dan kunt u terecht bij de sportverenigingen of bij de gemeente Twenterand via telefoonnummer 0546 – 840 840 of e-mail:  info@twenterand.nl.

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl