Op woensdag 28 september vindt in de kantine van ons clubgebouw de 78ste algemene ledenvergadering van onze club plaats.
Binnenkort ontvangen jullie het boekje voor de jaarvergadering, samen met de presentatiegids.
Hieronder de agenda voor deze avond, die begint om 19.30 uur

Agenda algemene ledenvergadering 2022.
Gecombineerde jaarvergadering van de voetbalvereniging en supportersvereniging van
Vroomshoopse Boys op woensdagavond 28 september 2022.
Aanvang om 19.30 uur in het clubhuis ’t Flierhuus.

 1. Opening
 2. Algemene mededelingen
 3. Verslag van de vergadering op 9 december 2021 ( zie bijgevoegde notulen)
 4. Jaarverslagen: Algemene Zaken, Jeugdcommissie, Technische Commissie, Public Relations, Commercie ,Bouwzaken, Accommodatie, Vrijwilligers ( Zie verslagen)
 5. Mededelingen supportersvereniging met financieel overzicht
 6. Mededelingen stichtingsbestuur met financieel overzicht
 7. Mededelingen sponsorcommissie met financieel overzicht
 8. Mededelingen jeugdcommissie met financieel overzicht.
 9. Mededelingen Technische Commissie met financieel overzicht
 10. Financieel jaaroverzicht voetbalvereniging Vroomshoopse Boys.
 11. Verslag van de kascontrolecommissie.
 12. Pauze
 13. Stand van zaken m.b.t. accommodatiebeleid en bouwzaken
 14. Jubilea trouwe leden
 15. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar :
  Harald Dubbink, secretaris hoofdbestuur en Jan Dogger, bestuurslidvrijwilligers
  Tegenkandidaten kunnen tot en met maandag 26 september 2022 aangemeld worden bij de secretaris. (e-mail secretaris@vvvroomshoopseboys.nl )
 16. Wat verder ter tafel komt.
 17. Rondvraag.
 18. Sluiting.

Tot ziens op woensdag 28 september.

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl