De afgelopen periode hebben veel leden van Vroomshoopse Boys gebruik gemaakt om de enquête over de toekomst van onze kantine in te vullen, daarvoor hartelijk dank. Het is weer eens een bewijs dat de leden het fundament vormen van onze vereniging, die actief willen meedenken én meedoen. Er werden 128 formulieren ingevuld en ingeleverd, waarvan 38 digitaal. Verreweg de meeste reacties kwamen van onze seniorleden. Het totaal aantal ingeleverde reacties in relatie tot het ledenaantal geeft het bestuur aanleiding deze enquête als representatief aan te merken. Een tellingscommissie vanuit ons bestuur heeft onlangs de blauw-gele bus geleegd en kwam met een aantal bevindingen. Voor nieuwbouw: 92 leden. Voor een facelift (verbouw): 22 leden. Voor nieuwbouw of een facelift: 9 leden. Niets doen: 5 leden. In percentages levert dat het volgende beeld op: nieuwbouw: 71,8%; facelift (verbouw): 17,1 %;  nieuwbouw of een facelift (verbouw): 7,03 % en tot slot: niets doen: 3,90 %.

Hoe dit het beste te financieren?

Dat leverde het volgende beeld op: zelfwerkzaamheid leden: 100 stemmen; acties: 88 stemmen; ondersteuning door sponsoren: 105 stemmen; contributieverhoging: 28 stemmen. Vaak werd een combinatie van de financieringsmogelijkheden door de leden opgegeven. Er waren daarnaast meerdere tips zoals crowdfunding, subsidiekanalen aanboren, een megagrote verloting opzetten en het aanpassen van de prijzen in de kantine. Ook was er een vraag in het enquêteformulier opgenomen of de leden zelf daadwerkelijk willen meehelpen als het tot nieuwbouw of een facelift (verbouw) komt. We zijn nu al verzekerd van 40 bij name genoemde vrijwilligers en dat varieert van sloop-, bouw- en installatiewerkzaamheden tot ontwerpen, ICT, straatwerk, catering, organiseren acties en ga zo maar door. Een bewijs temeer dat Vroomshoopse Boys een vereniging van doeners is. Ook gaven meerdere leden aan op dit moment ingezet te willen worden als vrijwilliger bij onze vereniging en die namen zijn uiteraard aan onze vrijwilligerscommissie doorgegeven.

Het bestuur van Vroomshoopse Boys heeft in zijn vergadering van 13 februari 2018 vastgesteld dat er voldoende draagvlak onder de leden aanwezig is voor een verkenning naar de mogelijkheden en haalbaarheid van nieuwbouw van de kantine.

Besloten is dat er In deze oriëntatiefasen, die voorafgaat aan de besluitfase, contact wordt gezocht met andere vergelijkbare verenigingen, die recentelijk ervaring hebben opgedaan met een dergelijk project. Het bestuur gaat actief aan de slag met het formuleren van een programma van wensen en eisen, waarbij de reële financiële haalbaarheid een belangrijke rol speelt en ook het aspect van duurzaamheid nadrukkelijk meespeelt. Op enig moment wordt er een vakbekwame projectgroep in het leven geroepen, die aan de slag gaat met het uitwerken van de plannen.

We houden jullie als leden regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. In een later stadium worden ook ouders van jeugdleden gevraagd hun steentje bij te dragen. Zover is het nog niet en ook wat betreft de planning wil ons bestuur zorgvuldig en verantwoord tewerk gaan.

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl