Het afgelopen seizoen is het bestuur gestart met aanvragen van verklaringen omtrent het gedrag (VOG) voor  nieuwe jeugdtrainers, leiders , vlaggers  enz. , kortom voor alle personen die te maken hebben met onze jeugd.  Een VOG is een verklaring , waaruit blijkt  dat het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. In ons geval betekent dat het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

Het is belangrijk dat iedereen , en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging is het een plicht om maatregelen te nemen die onder andere seksuele intimidatie of geweld kunnen voorkomen. De VOG is een van die maatregelen. Daarnaast hebben wij het afgelopen jaar twee vertrouwenspersonen aangesteld en is ook de Jeugdcommissie bezig gedragsregels voor  begeleiders  op te stellen over  o.a.” het vierogenprincipe”.

Het bestuur heeft besloten om de VOG met ingang van het nieuwe seizoen verplicht te stellen voor alle trainers/leiders en vlaggers van onze jeugdteams.

Met ingang van het nieuwe seizoen mag een trainer/leider of vlagger van een jeugdteam alleen starten met het uitvoeren van zijn/haar taken voor de jeugd, zodra hij/zij de VOG heeft doorgestuurd naar secretaris@vvvroomshoopseboys.nl

Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers , leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen  van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laten we zien , dat we de veiligheid van onze leden serieus nemen. Bestuursleden,een aantal jeugdtrainers en verzorger zijn al in het bezit van een VOG. Het begin is er.

Hoe gaat het aanvragen in zijn werk?  Wat moet u weten en doen.

  • Het aanvragen van een VOG is voor onze club gratis.
  • De aanvraag wordt gedaan vanuit het bestuur van Vroomshoopse Boys.
  • Daarin geeft het bestuur aan dat het gaat om omgaan met minderjarige personen. (profiel 85)
  • Op de aanvraag wordt uw naam en uw e-mailadres vermeld.
  • Vervolgens ontvangt u als vrijwilliger een e-mail van bureau Justis met een link naar het formulier.
  • U rondt dan zelf de aanvraag af.(Binnen een week, anders verloopt de link)
  • U moet dan inloggen met uw DigiD en de benodigde gegevens zelf invullen
  • Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag beoordeelt dan uw aanvraag en na goedkeuring ontvangt u dan uw verklaring per post.
  • Daarna overhandigt u een kopie van uw VOG aan de club.
  • Wij noteren dit vervolgens in onze administratie.

Voor alle duidelijkheid. Bij de aanvraag onderzoekt de overheid of er geen strafbare gedragingen op  naam van de aanvrager staan. Als er sprake is van strafbare gedragingen dan beoordeelt het COVOG of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd.  In de praktijk duurt het ongeveer twee weken voor u uw VOG krijgt thuisgestuurd. Mocht uw aanvraag worden afgewezen, dan krijgt u uitsluitend zelf hier informatie over.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u zich wenden tot Margreeth Spang : email secretaris@vvvroomshoopse boys.nl  . Wij rekenen op u.

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl