In het Verenigingsplan van Vroomshoopse Boys over de periode 2015-2019 staat het vrijwilligersbeleid beschreven. De concrete uitvoering krijgt dit seizoen steeds meer handen en voeten. De nieuwe vrijwilligerscommissie, bestaande uit voorzitter (en bestuurslid vrijwilligerszaken) Jan Dogger en de leden Jannette Heideman, Geesje van Borssum Waalkes en Suzanne Lusseveld geeft daar vanaf 1 november 2017 vorm en inhoud aan. Het gaat om de volgende concrete hoofdtaken: werving, introductie, motivatie en waardering, nazorg en tot slot: adviezen richting het hoofdbestuur over eventuele vergoedingen.

  1. Werving

Doorlopend wordt gekeken naar het aanbod van de vrijwilligers (m/v) en een planmatige aanpak. De vaardigheden van onze leden (en ook ouders van jeugdleden) moeten in beeld zijn of in beeld komen. In een database-bestand wordt dat opgeslagen. Als er tien aanmeldingen van nieuwe leden zijn, worden de ouders uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst bij Vroomshoopse Boys. Formeel en informeel wordt er daarnaast met ouders en/of leden gesproken.

  1. Introductie

De vrijwilligerscoördinatoren Geesje van Borssum Waalkes, Jan Dogger, Jannette Heideman en Suzanne Lusseveld brengen in beeld welke functieomschrijvingen er bij Vroomshoopse Boys en of die nog up to date zijn. Elke vrijwilligerscoördinator wordt gekoppeld aan bestuursleden, commissies, afdelingen of vrijwilligersgroepen. Dat is om de contacten (en lijntjes) kort te houden. Een nieuwe vrijwilliger kan bij onverhoopte problemen te allen tijde bij de vrijwilligerscoördinatoren terecht.

  1. Behoud door motivatie en waardering

Door waardering voor de inzet van alle vrijwilligers kan het plezier in vrijwilligerswerk worden behouden. Er wordt een vrijwilliger van de maand (m/v) benoemd. Dat kan een individuele vrijwilliger of een groep zijn en dat gebeurt door loting. Op de website en in het clubblad van Vroomshoopse Boys wordt daar gericht aandacht aan besteed. De vrijwilligers van de maand krijgen een attentie. Vrijwilligers die een uitzonderlijke prestatie leveren, dus buiten hun reguliere taak om, kunnen daarvoor worden beloond met een waardebon. Ze worden ook in het zonnetje gezet op de website en in het clubblad. Kandidaten hiervoor kunnen door alle leden en bestuursleden worden aangedragen bij de vrijwilligerscommissie.  Er worden twee vrijwilligersavonden per seizoen georganiseerd. Vrijwilligers kunnen zich voor één van die beide avonden aanmelden.

  1. Nazorg

Als vrijwilligers stoppen met hun activiteiten voor Vroomshoopse Boys, wil de vrijwilligerscommissie graag weten wat daarvan de reden is. Daarvan kan in voorkomende gevallen geleerd worden door de vereniging. In dat geval worden commissies of besturen etcetera actief benaderd om dat bespreekbaar te maken. Ook wordt in voorkomende gevallen geprobeerd de betreffende vrijwilliger weer terug te krijgen in de functie waarmee hij of zij is gestopt.

  1. Adviezen uitbrengen

In het Verenigingsplan 2015-2019 staan met naam en toenaam een beperkt aantal vrijwilligersfuncties genoemd waarvoor Vroomshoopse Boys een structurele vergoeding geeft. Indien er een verzoek komt dit aantal uit te breiden, wordt dat gemotiveerde verzoek door het hoofdbestuur in behandeling genomen. Daartoe wordt advies gevraagd van de vrijwilligerscommissie.

 

 

 

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl