Vroomshoopse Boys gaat voor een veilige voetbalomgeving.

Op dit moment is het iets wat veel in de belangstelling staat en waar wij als club niet langer omheen kunnen en willen. Er zijn uitgebreide onderzoeken gaande  naar, recent gemelde, misstanden in de sportwereld. Denk hierbij aan grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie of zelfs seksueel misbruik. Ook pesten , uitsluiting en verwaarlozing zijn zaken die voorkomen.

Vroegsignalering

Bestuurslid algemene Zaken Fenny Bernhardt, heeft namens het bestuur, een door de gemeente Twenterand gegeven voorlichting over Vroegsignalering bij kinderen ‘ bijgewoond. Deze is in het bestuur uitgebreid besproken. Hierin werden de zaken duidelijk uitgelegd en dit was zeer verhelderend. Tevens gaf het ons ook een idee van de mogelijkheden en onmogelijkheden voor ons als voetbalclub. Daaruit zijn in ieder geval de volgende actiepunten gekomen.

VOG

Ten eerste heeft het bestuur het besluit genomen , om met ingang van het nieuwe seizoen , een start te maken met het aanvragen  van Verklaringen  Omtrent het Gedrag.  In eerste instantie voor nieuwe leiders/trainers. Deze verklaringen brengen geen kosten met zich mee en zijn ook zeker niet bedoeld om mensen uit te sluiten voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Ze zijn bedoeld om alles en iedereen, maar vooral de jeugd, een veilige sportomgeving te bieden.

Vertrouwenscontactpersonen.

Ten tweede is het bestuur er blij mee, dat Mark Vos en Harold Heuvels bereid zijn gevonden de functie van vertrouwenscontactpersoon in te vullen. Mark en Harold krijgen hiervoor een training en gaan met ingang van het nieuwe seizoen van start.

 

Mark Vos  en Harold Heuvels

Wij zijn door de Vroomshoopse Boys gevraagd of wij vertrouwenscontactpersoon willen worden.  In een gesprek met een tweetal bestuursleden hebben wij ons goed laten voorlichten over de inhoud van deze functie. Wij willen dat Vroomshoopse Boys een vereniging is waar iedereen zich veilig en op zijn of haar gemak voelt. Dan is het belangrijk dat mensen die dit gevoel niet hebben, hun zorgen , vermoedens of problemen kunnen delen met een vertrouwenscontactpersoon. Wij willen ons hier graag voor beschikbaar stellen en ons daarvoor inzetten”.

 

De vertrouwenscontactpersonen zijn voor alle leden, ouders en trainers/leiders. Zij zijn veel op de vereniging aanwezig, zodat ook de signalerende taak vervuld kan worden. Vertrouwenscontactpersoon houdt in dat zij alleen zaken melden. Inhoudelijk zijn zij er verder niet bij betrokken. Het stopt op het moment van melding/signalering. Daarna wordt het door professionals overgenomen.

Zie ook Handboek KNVB /veiligheid en VOG.

Bert Kempers, bemiddelaar in relatie tot RESPECT

Sinds maart beschikt  Vroomshoopse Boys over een  bemiddelaar. Zijn functie is voortgekomen uit de werkgroep Respect. Met de aanstelling van Bert als bemiddelaar is er een sluitend systeem waar het gaat om het nakomen  en handhaven van in het Verenigingsplan van Vroomshoopse Boys opgenomen gedragsregels.

Hoe werkt dit.

·      Meningsverschillen/conflicten worden in eerste instantie besproken met de betreffende trainers/leiders

·      Indien nodig wordt het Groepshoofd ingeschakeld en/of de betreffende jeugdcoördinator.

·      Zijn er normen en waarden in het geding (gedrag) en wordt het conflict niet tot tevredenheid opgelost, dan kan de bemiddelaar ingeschakeld worden.

·      Deze treedt op als mediator. Uitgangspunt is het in het Verenigingsplan vastgestelde fair-playbeleid met daarbij de uitgangspunten van het project RESPECT.

·      De partijen worden om tafel geroepen en er wordt een finaal oordeel geveld door de mediator. Hij brengt de werkgroep RESPECT en de jeugdcommissie/bestuur hiervan op de hoogte.

·      De jeugdcommissie/bestuur moeten het bindend advies accorderen. Daarna worden de partijen op de hoogte gesteld.

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl