Op woensdagavond 25 november werd de 76e jaarvergadering van vv Vroomshoopse Boys volledig coronaproof gehouden. Via een digitale link konden de leden inloggen en de vergadering thuis via een live-stream volgen. Voorzitter Edward Olthof stond in zijn openingswoord stil bij het overlijden van het markante erelid Joop Lantink. Hij gaf aan dat het zeker in deze coronatijd belangrijk is gewoon te blijven besturen en geen afwachtende houding aan te nemen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Op het verslag van de vorige jaarvergadering en de jaarverslagen van de verschillende bestuursleden, meegestuurd met de uitnodiging en agenda, waren geen opmerkingen ingediend.

De penningmeesters van de verschillende geledingen binnen Vroomshoopse Boys gaven aan het afgelopen seizoen met positief resultaat afgesloten te hebben. Mede geholpen door een coronabijdrage. Penningmeester Chantal Nevenzel lichtte de rekeningen en de begrotingen van het hoofdbestuur, de jeugdcommissie en Technische commissie toe. Zij dankte alle leden voor hun steun in het afgelopen seizoen. Er waren praktisch geen opzeggingen en de contributie werd doorbetaald. Vanuit de sponsorvereniging kwam van Robert Hendriksen een vergelijkbare opmerking over de loyale ondersteuning van de sponsoren. Penningmeester Jan Cees Kaas lichtte de cijfers van de kantine toe, die uiteraard door de coronaperikelen waren beïnvloed. Ook wat betreft de supportersvereniging werden, ondanks de coronaperiode , door meerdere acties volgens penningmeester Caroline Brunink opnieuw zwarte cijfers geschreven.

Voor het seizoen 2020-2021 ligt het wat anders.. Door de onzekerheid over o.a. de herstart van het amateurvoetbal wordt er in alle geledingen zeer voorzichtig begroot en rekening gehouden met minder inkomsten. Met name staan de inkomsten voor de kantine onder druk.. De inflatiecorrectie ten opzichte van de contributie is door het bestuur met een half jaar opgeschoven in deze coronatijd als geste aan de leden en wordt nu in februari 2021 toegepast. Namens de kascontrolecommissie is meegedeeld dat de cijfers in orde waren . Online werd een oproep voor een nieuw lid gedaan.

Er werd door voorzitter Edward Olthof stilgestaan bij de jubilarissen van de vereniging. Harm de Lange en Hans Nieboer waren onlangs 60 jaar lid van de vereniging en ontvingen naast de bloemen een mooie jubileumschaal. Er waren nog meer trouwe leden, die in het zonnetje werden gezet.Dat waren Erik Netters (50 jaar lid), Ab Hilberink, Roelf Kottier , Piet Drenthen (40 jaar lid) en Jack Spijk (25 jaar lid) Zij werden thuis verrast met bloemen en een attentie.

De door het bestuur voorgedragen kandidaten voor bestuursfuncties, waren door het ontbreken van tegenkandidaten, onlangs al in hun functies begonnen. Voor Algemene Zaken is dat Annelies Timmer. Bart-Jan Staman is de nieuwe jeugdvoorzitter en zijn voorganger Sabine Elferink is benoemd tot bestuurslid Bouwzaken. Margreeth Spang (PR) werd herbenoemd. Afscheid werd genomen van Fenny Bernhard, die jarenlang bestuurslid algemene zaken is geweest.

(Tekst gaat verder onder de foto)


Harm Nieboer, Tony Kleinjan, Jan Cees Kaas en Harry Lantink van de Onderzoekscommissie Nieuwbouw gaven daarna een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe ni clubgebouw. Er werd een duidelijke toelichting gegeven over de vorderingen en hoe de zaken er op dit moment bouwkundig en financieel voorstaan. Een mogelijke privatisering kwam ook aan de orde, naast twee overgebleven opties voor locaties van nieuwbouw op de Bosrand. Er werd een investeringsbegroting getoond, met zo nauwkeurig mogelijk cijfers over financieringsmogelijkheden. Duidelijk werd dat erop dit moment een sluitpost van anderhalve ton is, dat de club zelf moet opbrengen. Daarvoor zijn al veel acties bedacht en gepland.

Vragen voor de rondvraag konden tijdens de vergadering via de mail gesteld worden. Er werd aandacht gevraagd voor een soepele overgang van de junioren naar de senioren. Hierover zijn contacten tussen jeugd en Technische Commissie. Het bestuur werd verzocht te letten op het betrokken houden van de lagere seniorenelftallen , nu er niet gevoetbald wordt. Ook wil men graag meer informatie over verlichting van o.a. veld 4. Punt van aandacht is ook de in- en uitgang van het sportpark. De voorzitter gaf aan , dat dit ook onderwerp is van de Onderzoekscommissie. Ook vragen over de privatisering werden beantwoord.

Daarna dankte de voorzitter alle kijkers en sprak de hoop uit elkaar weer zo snel mogelijk op de Bosrand “live”te ontmoeten.

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl