Doelstelling:

Groepshoofd Jeugd
Uitvoeren en bewaken van het technisch beleidsplan “De Gezonde Ambitie” binnen de jeugdopleiding van de Vroomshoopse Boys.
Aansturing van het technisch jeugdkader binnen de aangewezen leeftijdscategorie.

Verantwoordelijkheden:

✓ Uitvoeren en bewaken van het technisch beleidsplan “De Gezonde Ambitie” binnen de jeugdopleiding.
✓ Concrete coördinatie van voetbaltechnische zaken van de daarvoor benoemde leeftijdscategorie.
✓ Begeleiding, ondersteuning en aansturing van het technisch jeugdkader binnen de betreffende leeftijdscategorie.

Takenpakket:

✓ 2 tot 3 keer per week training geven aan het hoogste prestatieteam behorende bij de leeftijdscategorie.
✓ Voorbereiden, begeleiden en coachen van de wedstrijden op de zaterdag.
✓ Bovenbouw; middels video-analyse wedstrijden analyseren en bespreken met spelers
✓ Minimaal 3 keer per jaar een vergadering beleggen met alle trainers/leiders van de
betreffende leeftijdscategorie.
✓ Het in kaart brengen en bijhouden van een actueel overzicht van de ontwikkeling van
de selectiespelers binnen de betreffende leeftijdscategorie.
✓ Het bijwonen en een goede inhoudelijke bijdrage leveren aan de maandelijkse
periodieke groepshoofden overleggen.
✓ Coördineren van de indeling van de teams in overleg met de coördinator van de
Jeugdcommissie en overige groepshoofden.
✓ Onderhouden van de contacten me de coördinator van de Jeugdcommissie.
✓ Verantwoording afleggen aan de voorzitter van de Technische Commissie en HTO.
✓ Het aanwezig zijn bij nevenactiviteiten gerelateerd aan de Vroomshoopse Boys. o.a.
nieuwjaarsreceptie, familiedag en trainers/leidersvergadering.

Functieomschrijving Groepshoofd jeugd

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl