De werkgroep Respect vergaderde op woensdagavond 6 september 2017 in het clubhuis en evalueerde het afgelopen seizoen. Ook werd op het komende seizoen 2017-2018 vooruitgeblikt.

Stephan Bloemendal leidde afgelopen seizoen goed bezochte bijeenkomsten in het clubhuis over Respect bij meerdere jeugdteams. Tijdens het seizoen 2017-2018 gaan wij wat dat betreft, met dank aan Stephan, op herhaling.

Ouders van nieuwe leden worden nadrukkelijk bij Respect betrokken. Vanuit de vrijwilligerscommissie en jeugdcommissie wordt daar vorm en inhoud aan gegeven, ook in het nieuwe seizoen.

Het organigram van onze vereniging (wie doet wat?) komt nu op verschillende wijzen tot uiting in onder meer de gids met clubgegevens en ook op de website onder het kopje “organisatie”, inclusief foto’s. Duidelijk is geworden wie voor welk onderdeel of taak verantwoordelijk is en ook: hoe die personen te bereiken zijn.

In het Verenigingsplan van Vroomshoopse Boys heeft Respect een goede en herkenbare plek gekregen.

Op de website is een speciale plek ingeruimd voor de werkgroep Respect. Daarbij worden de gedragsregels en waarden en normen (die op het grote bord aan de kantine en op bordjes in de kleedkamers staan afgebeeld) periodiek nader toegelicht door de leden van de werkgroep Respect. Daar gaan we ook tijdens het seizoen 2017-2018 mee verder.

Bert Kempers is op advies van de werkgroep Respect door het bestuur benoemd als bemiddelaar in relatie tot respect. Hij doet dat op basis van een functiebeschrijving. Bert maakt binnenkort nader kennis met de groepshoofden van de jeugd. Op de website, in het clubblad en in de komende Presentatiegids is/wordt het functioneren van Bert als bemiddelaar uit de doeken gedaan.

Thomas Smedema is vanwege z’n werkzaamheden en naderende vertrek uit Vroomshoop niet langer beschikbaar als lid van de werkgroep Respect, waarvan hij vanaf de oprichting deel van uitmaakte.  We danken Thomas voor zijn betrokkenheid en inzet. Een nieuwe kandidaat wordt benaderd.

De werkgroep heeft de indruk dat Respect steeds meer tussen  de oren zit bij de leden en bij onze organisatie. In voorkomende  gevallen worden leden op het tonen van Respect aangesproken en dat is ook een positieve ontwikkeling. Wat dat betreft liggen we op koers en dat willen we, met alle respect, graag zo houden. Daarbij rekenen we op de leden van Vroomshoopse Boys.

 

De werkgroep Respect,

Jan Dogger, Bert Kempers en Hans Nieboer

 

 

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl