De algemene ledenvergadering van Vroomshoopse Boys op dinsdagavond 19 september 2017 belooft een bijzondere bijeenkomst te worden. Overigens wordt de ledenvergadering zoals te doen gebruikelijk samen gehouden met de nu 55-jarige supportersvereniging van Vroomshoopse Boys. In 2019 gaat onze vereniging overigens zelf z’n 75-jarig bestaan vieren, iets om naar uit te kijken!

Op 19 september a.s. nemen voorzitter Dick Netters en bestuurslid technische zaken Joop Elferink afscheid van het bestuur en van de leden. Dick is negen jaar voorzitter geweest, nadat hij daarvoor al vier jaar penningmeester was bij Vroomshoopse Boys. Joop is de afgelopen drie seizoenen bestuurslid technische zaken geweest en was voorzitter van de Technische Commissie. In het jaar daarvoor draaide Joop al als interim-lid mee.

Mooi is het dat er geschikte kandidaten zijn gevonden, die deze vacatures willen invullen. Edward Olthof is de beoogde voorzitter en Sabine Elferink de beoogde jeugdvoorzitter. Tom Heideman is het beoogde kandidaat bestuurslid technische zaken. Dit drietal is al uitgebreid op deze website voorgesteld.

Jan Dogger is de afgelopen zes jaar jeugdvoorzitter geweest en is als zodanig aftredend. Voorgesteld wordt om Jan (als nieuwe voorzitter van de vrijwilligerscommissie) te benoemen als bestuurslid vrijwilligerszaken. Dat is een nieuwe functie binnen het bestuur, dat, als de leden daarmee instemmen, daardoor van acht tot negen leden wordt uitgebreid.

Willem Nieuwlaar is na zes jaar aftredend als penningmeester. Doordat er nog geen kandidaat als opvolg(st)er is gevonden, heeft Willem zich bereid verklaard nog maximaal een jaar aan te blijven.

De leden moeten volgens de statuten instemmen met het voorstel van het bestuur om de nieuwe kandidaten voor het bestuur te benoemen. Voor 1 september 2017 kunnen desgewenst tegenkandidaten worden aangemeld bij secretaris Margreeth Spang.

Medio augustus worden de agenda en de bijbehorende stukken voor de ledenvergadering in een speciaal boekje bij de leden thuis bezorgd.  Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering van 6 september 2016 is al eerder gepubliceerd op deze website. Dat verslag ligt voor iedereen ter inzage op de jaarvergadering van 19 september 2017. Datzelfde geldt voor de jaarlijkse evaluatie van het Verenigingsplan, dat mondeling wordt toegelicht. Dat verslag is hierbij te lezen op de website.

De verschillende penningmeesters van het bestuur en de jeugdcommissie, van de sponsorcommissie. van het stichtingsbestuur spotfonds (kantine) en de supportersvereniging leggen verantwoording over het afgelopen seizoen (boekjaar) af tijdens de jaarvergadering. Ook worden de begrotingen voor het komend seizoen toegelicht. De bestuursleden van algemene zaken, jeugdzaken, technische zaken, PR en commercie leggen ook verantwoording over het afgelopen seizoen af.

Voor de laatste keer gaat voorzitter Dick Netters in op actuele accommodatiezaken. Wat zijn de plannen voor de komende jaren? Denk aan de mogelijke verbouw/nieuwbouw van de kantine, die ons al meer dan 40 jaar als ons Flierhuus dienst doet en aan een mogelijke uitbreiding met twee kleedkamers in verband met de groei en bloei van de Boys. Het is natuurlijk goed om deze voorziene ontwikkelingen samen met jullie als leden te bespreken en dat geldt ook voor andere verenigingszaken.

Trouwe leden worden tijdens de jaarvergadering gehuldigd en dat verdient ook een goede belangstelling. Kortom: kom naar onze jaarvergadering op 19 september a.s., die om 19.30 uur in de kantine begint. Praat mee en doe mee, dat hebben we nodig bij Vroomshoopse Boys.

Download hier de evaluatie van het verenigingsplan:

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl