Graag willen wij u informeren over het Jeugdsportfonds Twenterand, het Jeugdcultuurfonds Twenterand en het Schoolpakket. Van beide regelingen wordt veelvuldig gebruik gemaakt! Als gemeente vinden we het belangrijk dat alle kinderen die de financiële steun goed kunnen gebruiken, daar ook de kans toe krijgen. We bevelen deze regelingen daarom nogmaals van harte bij u aan.

Schoolpakket

Binnen het Schoolpakket worden kosten vergoed die schoolgerelateerd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de ouderbijdrage, kosten voor lesmateriaal (zoals gereedschap of verplichte kleding), schoolgeld of een abonnement voor het openbaar vervoer. De regeling was in eerste instantie bedoeld als pilot voor het schooljaar 2016/2017. Wegens succes wordt het Schoolpakket nu voortgezet én uitgebreid. De doelgroep zijn kinderen die voortgezet (speciaal) onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs volgen (t/m 18 jaar).

De inkomensnorm voor het Schoolpakket wordt verhoogd waardoor meer kinderen ervoor in aanmerking komen. Daarnaast gaat ook de bijdrage voor schoolgaande kinderen die voortgezet onderwijs omhoog van € 165,- naar € 180,- per schooljaar. Ook wordt er een bijdrage voor een fiets beschikbaar gesteld voor kinderen die de overstap maken van de basisschool of Internationale SchakelKlas (ISK) naar het voortgezet onderwijs.

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Net als bij het Schoolpakket wordt ook voor het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds de inkomensnorm verhoogd. Daarnaast wordt zwemdiploma B aan het Jeugdsportfonds toegevoegd. Met deze regelingen willen we kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen de mogelijkheid geven om te sporten en/of deel te nemen aan culturele activiteiten om op die manier ook mee te doen in de samenleving. De gemeente Twenterand wil met de uitbreiding van het Schoolpakket, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds kinderen tegemoetkomen die leven in een gezin met een gebrek aan financiële middelen.

De aanmelding voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds verloopt via intermediairs. Meer informatie hierover kunt u vinden op http://overijssel.jeugdsportfonds.nl/.

Meer informatie?

In de bijgevoegde folders vindt u meer informatie over het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds én over het Schoolpakket.

Schoolpakket

Voor aanvullende vragen over het Schoolpakket kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening van gemeente Twenterand. Op werkdagen is er tussen 9.00 uur en 10.00 uur een telefonisch spreekuur via telefoonnummer 0546 – 840 840 of e-mail: inkomen@twenterand.nl. 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Heeft u nog vragen over het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds? Hiervoor kunt u contact opnemen met Maaike Geerdink, consulent van Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds Overijssel. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (038) 4577782 of via e-mail: consulent.overijssel@jeugdsportfonds.nl of consulent.overijssel@jeugdcultuurfonds.nl. Meer informatie kunt u ook vinden op de websites van Jeugdsportfonds Overijssel (http://overijssel.jeugdsportfonds.nl/) en Jeugdcultuurfonds Overijssel (www.jeugdcultuurfonds.nl).


Download hier het inlegvel voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.


Download hier het inlegvel voor het Schoolfonds.


Download hier het word bestand; Sporten is in principe voor iedereen!

Leave a comment

Copyright © | Website gerealiseerd door: Alexander Fokkert
KVK Nr: 40059538

vv. Vroomshoopse Boys
Flierdijk 5a
7681 RB, Vroomshoop

T: 0546 - 64 63 62
E: info@vvvroomshoopseboys.nl